• อาคาร Groove ชั้น 2, 117 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

What's up

"ชงเจริญกรู๊ฟ"

Where Words Fail, Music Speaks


#เปลี่ยนปีชงเป็นปีชิล

Central World @Groove 2nd Floor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ChongJaRoenGroove

Upload your own venue for free! Know more about advertising with us here