อาจจะเป็น Maybe (not)

What's up

(* For English please scroll down *)


ในช่วงเวลากักตัว แต่คิดอยากจะทำ
ละครสั้น online นำเสนอแบบมีระยะห่างระหว่างเรา


"อาจจะเป็น"
Maybe (not)


ต่างคน ต่างอยู่ ต่างพื้นที่ ต่างเวลา


บทละครสั้นโดย อรดา ลีลานุช

แสดงโดย อรดา ลีลานุช และ อรรถพล อนันตวรสกุล

แนวคิดและคัดสรรค์โดย สินีนาฏ เกษประไพ

ตัดต่อโดย ทวิทธิ์ เกษประไพ


ดูฟรี

ออนไลน์วันแรก วันที่ 3-5 ก.ค. 2563

ที่อิเว้นท์นี้

และที่เพจ Crescent Moon Theatre


.

We’re under quarantine, but we want to create an online performance and present it while keeping distance.


Maybe (not)


each person

living separately

in a different place

a different time


A short play by Orada Lelanuja

Performed by Orada Lelanuja and Athapol Anunthavorasakul

Created & Conceived by Sineenadh Keitprapai

Videographer by Tawit Keitprapai


Watch online for FREE

Date : July 3-5 2020

at : this event

& Fb page : Crescent Moon Theatre