NOBRA LGBTQ Project x Joyman Gallery

What's up

"NOT ONLY god’s gender, BUT RECOGNISED AS non-optional choice"

แม้นไม่ใช่เพศที่พระเจ้าสร้างขึ้น แต่ต้องยอมจำนนอย่างไม่มีทางเลือก

"NOT ONLY voice BUT REVEAL AS Art spoken"

เสียงของเรามักแผ่วเผา เราจึงปล่อยให้ศิลปะพูดแทน


"NOBRA" LGBTQ Project

สิทธิความหลากหลายทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นร้อนในแวดวงมนุษย์ชาติให้ถกกันไม่จบสิ้น แม้โลกจะหมุนมาถึง 2020 แล้ว ภาพจำทางสังคมของกลุ่ม LGBTQ กลับไม่ได้ต่างไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตมากนัก แม้กลุ่มนี้จะมีการนำเสนอความสามารถในแง่มุมใหม่ๆ แล้วก็ตาม

NOBRA การรวมตัวกันของกลุ่ม LGBTQ ในครั้งนี้ พวกเราไม่ได้มาเปล่งเสียงเรียกร้องสิทธิ์ แต่พวกเรามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่พูดถึงความเป็นมนุษย์

“ความเป็นมนุษย์ = 3 ศิลปิน x 3 มุมมอง”

- Napat Keawmanee (ณภัทร แก้วมณี) ความฉาบฉวยจอมปลอมในอดีตถูกเปรียบเทียบกับภาพจริงและความเสื่อมในปัจจุบัน

- Pissanu Thongmee (พิษณุ ทองมี) หากมนุษย์เกิดจากความรักบริสุทธิ์ เหตุใดการให้กำเนิดตัวฉันจึงเป็นบาป

- Baphoboy (สิปปกร เขียวสันเทียะ) ผู้ยืนหยัดฐานะความเป็นมนุษย์ผ่านการตีความสัญลักษณ์ทางความเชื่อ

“การแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อรวมตัวปลุกอุดมการณ์สิทธิเสรีทางเพศ แต่เป็นนิทรรศการศิลปะที่ศิลปินทุกคนตั้งใจสื่อสารกับมนุษย์ได้ทุกเพศทุกวัยอย่างอิสระ”

Joyman Gallery ร่วมกับ APCOM ภูมิใจนำเสนอโปรเจคครั้งสำคัญในเดือนมิถุนายน (Pride Month) การรวบรวมคัดสรรศิลปินที่มีความหลากหลายทางเพศ นำโดยศิลปิน ณภัทร แก้วมณี, พิษณุ ทองมี และสิปปกร เขียวสันเทียะ ร่วมกับศิลปินรับเชิญ พิชัย พงศาเสาวภาคย์, ปัญจรัตน์ พลพลึก, ปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์ และฉัศสญาฬสจ์ อินกับจันทร์ พวกเขาและเธอได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาตระหนักย้ำความเป็นมนุษย์มากกว่าการตัดสินกันแค่เพศสภาพภายนอก โดยมีทีมงานหอศิลป์ วิชชาพร ต่างกลางกุลชร ( Witchapohn Tangklangkunlachorn) รับหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ทรานส์เจนเดอร์ประจำโปรเจคครั้งนี้


กำหนดการ

NOBRA LGBTQ Project จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึง 12 กรกฎาคมศกนี้

รอบเฉพาะสื่อมวลชน วันพุธที่ 3 มิถุนายนนี้

พิธีเปิดรูปแบบ Performing Interactive (only invited เฉพาะสื่อมวลชนและแขกผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น) วันที่ 7 มิถุนายน


กิจกรรมพบปะศิลปินนำชมนิทรรศการ

รอบวันที่ 13 มิถุนายน (สาธารณะ)

รอบวันที่ 20 มิถุนายน (สาธารณะ)

รอบวันที่ 27 มิถุนายน (สาธารณะ)


ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ Joyman Gallery

FB Page: Joyman Gallery

Instagram: joyman_gallery

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

Email: [email protected]

Tel: 065-124-1111, 065-124-2222


NOBRA is an assembly of LGBTQ artists. This time, we have not made a claim to LGBTQ rights that is still a hot issue. However, we come together to exhibit works of art that speak of humanity.

"Humanity = 3 artists x 3 points of view"

Naphat Kaewmanee, the falsehood of the past is compared to the actual scene and the current deterioration of humans

Pissanu Thongmee, if humans are born of pure love, why my birth is a sin?

Baphoboy, an artist who represents human being by the interpretation of symbols of belief

Joyman Gallery presents a major project in June (Pride Month). A selection of sexually diverse artists led by artists Naphat Kaewmanee, Pissanu Thongmee, and Sippakorn Kiew Santhiya. Together with invited artists Pichai Pongsasaowapak, Panjarat Ponpluek, Panyawat Mahantapan, and Chatsayarot Inkupchan. They have created works of art focusing on human equality.


With the art gallery team together with Witchapohn Tangklangkunlachorn, the transgender female curator in this project. NOBRA - the LGBTQ Project is open for showing from June 2 until July 12, with highlight events scheduled for June 3,7 at 4:30 pm.


.cr.

Artist: Napat Keawmanee, Pissanu Thongmee, and Sippakorn Khiaosanthia, Pichai Pongsasaowapak, Panjarat Ponpluek, Panyawat Mahantapan, and Chatsayarot Inkupchan

Curator: Witchapohn Tangklangkunlachorn

Co-Curator: Suphita Chareonwattanamongkhol

Senior Manager: Suchada Klinchun

Manager: Kuljira Inthiam

Director: Virakun Punyaratabandhu