ลูกครึ่ง Luk Khrueng Generation

What's up

HostBkk with the support of Project189 presents «Luk Khrueng Generation» an on-going research about mixed-Thai people, by the French-Thai photographer Aline Deschamps.


In Thai, luk khrueng literally means half child. The exhibition is a personal project which resonates with her own quest of identity ; but it also becomes a window to read different social dynamics in Thailand, through the country's fantasm and stratification.


The opening-night will be held on February 14th from 5pm to 10pm with the presence of the artist. https://www.facebook.com/events/868940213536283

The exhbition becomes immersive through the use of Augmented Reality, which explores an intimate and imaginative representation of luk khruengs. To view the exhibition in AR please download the app Artivive and bring a smartphone with earplugs.

There will also be a projection of the «Luk Khrueng Generation» short documentary on the 14th and 15th of February.

The exhibition will be displayed from 14.02.20 to 14.03.20

More on the exhibition : http://www.alinedeschamps.com/luk-khrueng-generation

การนำเสนอผลงานในเรื่องลูกครึ่ง (Generation)
ที่ชาวไทยเรียกกันว่าลูกครึ่ง ซึ่งเป็นผลงานเกี่ยวกับชาวไทยที่เป็นลูกครึ่งซึ่งได้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย งานแสดงนิทรรศการของศิลปินนี้เป็นผลงานส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้นหาตัวเองในสังคมไทยซึ่งได้มีเรื่องของการแบ่งชนชั้น
งานแสดงนิทรรศการนี้จะมีขี้นใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 14 มีนาคม 2020
เวลา 17.00น-22.00น.
การเข้าชมครั้งนี้กรุณานำโทรศัพท์ Smart Phone กับหูฟัง เพื่อที่จะนำมา
download application Artivive ด้วย