JUST HUMAN by Myrtille Tibayrenc

What's up

JUST HUMAN

นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดย มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์

6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2022

Mini Xspace gallery, กรุงเทพฯพิธีเปิดงาน: วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022

เวลา 15:00 - 18:00 น“ความลึกลับของความเป็นมนุษย์ถูกเปิดเผยอยู่ในงานจิตรกรรม”เป็นคำกล่าวของ มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ (Myrtille Tibayrenc) จิตรกรชาวฝรั่งเศสผู้วาดภาพด้วยเทคนิคที่ได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมคลาสสิค ผสานแรงบันดาลใจจากความลึกลับของความทรงจำที่มีอยู่ในภาพต้นแบบที่เธอเก็บสะสมเอาไว้ ก่อนหน้านี้มิร์ทิลล์เคยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการแสดงกลุ่ม Painting X ในปี 2021 ที่ผ่านมาในครั้งนี้ Xspace Gallery มีความยินดีที่จะนำเสนอผลงานในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดของ มิร์ทิลล์อย่าง Just human ที่จัดแสดงในพื้นที่ทั้งสองชั้นของอาคาร mini Xspaceในห้องแสดงงานชั้นแรก จัดแสดงผลงานในชุดที่นำเสนอประเด็นอันหลากหลาย ผ่านงานจิตรกรรมบนแผ่นไม้ที่ใช้โทนสีแบบซอฟต์เอซิด (Soft acid tones) ที่เป็นการผสมผสานระหว่างโทนสีชมพู ม่วง เทา อันอ่อนหวาน หากเข้มข้นในความรู้สึก ปลุกให้เราระลึกถึงความเปราะบางของมนุษยชาติ ผลงานชุดนี้ มิร์ทิลล์วาดภาพเพื่อนสนิท ครอบครัว และคนใกล้ตัวของเธอ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็วาดภาพจากภาพต้นแบบที่หามาได้จากอินเตอร์เน็ต และภาพบุคคลจากโฟรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เธอขออนุญาตมาผลงานในชุดนี้ไม่ได้มีแนวคิดหลักเบื้องหลังผลงานที่ตายตัว หากเป็นการสื่อสะท้อนถึงรากเหง้าแห่งความหลากหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาพประติมากรรมกรีก, ซูเปอร์สตาร์ยุคเก่าก่อน, นาย/นางแบบที่ไม่อาจระบุเพศ, หรือบุคคลนิรนามที่มาเป็นแบบให้กับผลงานที่เปรียบเสมือนโรงละครแห่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ชุดนี้ผลงานภาพวาดชุดนี้ที่ใช้วัสดุ ขนาด และรูปแบบเดียวกัน โทนสีใกล้เคียงกัน จนเราสามารถมองภาพเหล่านี้อันหนึ่งอันเดียวกันได้ไม่ยาก ในระหว่างที่สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นพร้อมๆ กันในช่วงเวลาสามเดือน มิร์ทิลล์มองภาพวาดเหล่านี้ในฐานะความรู้สึกนึกคิดภายในอันหลากหลาย เป็นผลงานศิลปะที่เปรียบเสมือนอุปมานิทัศน์หรือนิทานเชิงเปรียบเทียบ สื่อสะท้อนถึงสังคมร่วมสมัย ที่ความเป็นตัวของตัวเองตัดขาดเราออกจากกันและกันบนห้องแสดงงานชั้นสอง มิร์ทิลล์นำเสนอผลงานภาพวาดชิ้นเล็กๆ บนผ้าใบจำนวนหลายชิ้น ต่อเนื่องร้อยเรียงกันในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกระบวนการทำแอนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวแบบ GIFs อันเป็นผลงานที่ริเริ่มจากการร่วมงานกับกลุ่มศิลปินหญิง LIV ID collective ในปี 2021 ที่ผ่านมา มิร์ทิลล์ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มาจากชีวประวัติอันน่าอัศจรรย์ของนักบุญเทเรซาแห่งอาบีลา โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของภาพวาดในโบสถ์โบราณที่ทำขึ้นบอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาให้แก่ศาสนิกชนผู้ไม่รู้หนังสือในยุคสมัยนั้น ในสายตาของศิลปิน ภาพวาดเหล่านี้เองก็ไม่ต่างอะไรกับการ์ตูนช่องในยุคปัจจุบัน ที่ส่งผ่านแรงบันดาลใจผ่านกาลเวลามาสู่ผลงานชุดนี้ของมิร์ทิลล์นั่นเอง.พบกับงานจิตรกรรมที่เปิดเผยความลึกลับของความเป็นมนุษย์ในนิทรรศการ Just human===========================

please scroll down for english version

===========================JUST HUMAN

Solo exhibition by Myrtille Tibayrenc

6 August - 30 September 2022

Mini Xspace gallery, BangkokOpening Party: Saturday August 6th (3PM - 6PM)“The mysteries of humanity are revealed in paintings.”Said by French painter Myrtille Tibayrenc, who painted with techniques influenced by classical painting. Inspired by the mystery of the memories contained in the original images she compiled. Myrtille had previously participated in the Painting X group exhibition in 2021.The Xspace Gallery is pleased to present Myrtille’s latest solo exhibition, JUST HUMAN, to be displayed on both floors of mini Xspace.On the first floor, an extensive series of recent oil paintings on wood in soft acid tones evokes the fragility of humankind. For this new set, Myrtille painted some close friends, family, and images yielded from the internet and social media profiles.There is no one concept represented by this body of work, but instead a rhizomatic responses to human diversity. Greek sculptures, vintage stars, androgynous models, or anonymous people form the cast for Myrtille’s new theatre of human emotions.The single format and material, as well as a very limited palette, unifies the works which can be also seen as one. Painted simultaneously over a three months period. The artist likes to see them as intimate thoughts taking diverse shapes. These allegories are reflections on our contemporary society, in which individualism isolates us.On the second floor, small works on canvas were produced to make mini animations or “gifs” to participate in an online exhibition for the LIV ID collective last year. Myrtille started making these paintings inspired by the mystic visions of Teresa of Avila. She reflects on the old church paintings which were made to tell stories for illiterate people. At times these paintings look like comic strips, which was the inspiration for these works.

Upload your own venue for free! Know more about advertising with us here