Where Do We Go From Here?

What's up

Where Do We Go From Here?

By Piyarat Piyapongwiwat

Co-curated by Pathompong Manakitsomboon

โดยปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์

ภัณทารักษ์ร่วม: ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์

Venue: Gallery Ver

Date: 24.04 - 05.06.2021

Opening Reception 24.04.2021

สถานที่จัดแสดง: แกลเลอรี่ เวอร์

วันที่: 24 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2564

งานเปิดนิทรรศการวันที่ 24 เม.ย. เวลา 6:00 น. เป็นต้นไป

(For English Please Scroll Down)

ยุคสมัยแห่งวิกฤตโลกก่อให้เกิดความกังวลต่ออำนาจท่วมท้นของทุนนิยมอันไร้ซึ่งการต่อต้าน ในขณะที่พัฒนาการของเทคโนโลยีและความแพร่หลายของการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายได้เปิดทางไปสู่โฉมหน้าหลากหลายของตลาดเสรี ด้วยเหตุนี้ข้อสงสัยและความคิดต่างผุดขึ้นมาตั้งคำถามต่อความกังวลในความสัมพันธ์อันไม่แน่นอนของเรากับความเป็นไปของโลก ทว่าคำถามเหล่านั้นเพียงแค่จดจ่ออยู่กับการค้นหาแนวทางความอยู่รอดและต่อเวลาให้กับความเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งเอกสิทธิ์ของมนุษย์ในห้วงวิกฤตการณ์ที่จัดระเบียบโลกใหม่ แท้จริงแล้วแก่นแท้ของคำถามได้ถูกปกปิดอย่างมิดชิดเสมอมา นั่นคือเราได้หลงลืมและละทิ้งใครและสิ่งใดไว้เบื้อหลังขบวนรถไฟที่กำลังแล่นทะยานออกจากวิกฤตนี้หรือไม่?

เช่นนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงต่อ? Where Do We Go From Here? เป็นทั้งข้อสงสัยที่ยังคงติดค้างในห้วงคำนึงและชื่อนิทรรศการของ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ที่ตรวจสอบคำถามและคำตอบอันสูญหายภายใต้กระแสไหลเวียนของวิกฤตสังคมและโลกซึ่งคืบคลานเข้าครอบงำประวัติศาสตร์มนุษย์ ภาวะเฉื่อยชาของเศรษฐกิจและความทรุดโทรมของสภาวะแวดล้อมได้เร่งเร้าการกำเนิดของขั้วตรงข้ามหลากหลายรูปแบบ

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ขยับขยายขอบเขตการวิเคราะห์ต่อวิถีการผลิตในระบบทุนนิยมจากระดับพื้นถิ่นไปสู่ภูมิทัศน์สากลพร้อมทั้งเสาะหาหนทางแห่งการหลุดพ้น นิทรรศการ Where Do We Go From Here?โอบรับสื่อศิลปะหลากหลายในการสร้างงาน ทั้งภาพถ่าย จิตรกรรม ภาพวาดลายเส้น ภาพพิมพ์โลหะ และงานภาพเคลื่อนไหวของศิลปินที่เป็นศูนย์กลางของนิทรรศการสร้างจินตภาพในระบบความสัมพันธ์และความไม่ลงรอยระหว่างสถาบันทางวัฒนธรรมและการเมือง โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และระบบนิเวศโลก ผ่านการซ้อนทับและประติดประต่อกันของฟุตเตจที่แพร่กระจายบนอินเตอร์เน็ต และภาพถ่ายทำใหม่ รวมไปถึงเรื่องเล่าส่วนตัวของศิลปิน

----------//----------

The age of planetary crisis makes our recent time acknowledging the palpable domination of the uncontested capitalism, where the developments of technologies and interconnected networks accommodate different forms of free market. This emerges several notions and questions centred solely around how we could and should rest ourselves assured in prolonging our own privileged living beings in this new world order? – however, it seems the real question being severely neglected is : do we leave anyone else and other entities behind from the locomotive of escaping this crisis?

So then, Where Do We Go From Here?, this is both Piyarat Piyapongwiwat’s long-stay question and her title of exhibition that examines what is at stake in the increasingly influxes of social and planetary crisis likely to prevail the coming history, the way in which the economic stagnation and collapse of environmental conditions would agitate many new levels of opposition.

Piyarat Piyapongwiwat continues to comprehend mode of production of capitalism from a local sense into broader landscape, as well as searching for the escape route. Where Do We Go From Here? encompasses multi-disciplinary artistic mediums in artists’ moving image, photography, painting, drawing and etching. The artists’ moving image installation is the centerpiece to the oeuvres which visualizes the incorporation and conflict between cultural and political institutions, scientific infrastructures and global ecosystems through juxtapositions of footages found in the online network and Piyarat’s newly filming footages, as well as the artist own narrative.

Upload your own events for free! Know more about advertising with us here