Improvibration" Abstract Painting Exhibition

What's up

English please scroll down

IMPROVIBRATION
นิทรรศการภาพวาดนามธรรม โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข
จัดแสดง 5-30 กันยายน 2563 @ Palette Artspace ติดบีทีเอส ทองหล่อ
เปิดงาน 5 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.
***เข้าชมฟรี***

IMPROVIBRATION เป็นงานจิตรกรรมนามธรรมชุดล่าสุดของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข เขาได้นำคำสองคำ คือ Improvisation (การด้นทำนองสด) กับ Vibration (การสั่นสะเทือน) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน การผสมผสานกันของคำในลักษณะนี้ สิทธิธรรมได้รับแรงบันดาลใจจาก “ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ซึ่งเป็นครูของเขาขณะศึกษาอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซึ่งเขาได้นำคำว่า Improvisation ซึ่งแม้จะเป็นคำที่ใช้อธิบายลักษณะการบรรเลงทำนองแบบด้นสดที่มักปรากฏในดนตรีแจ๊ส แต่วิธีการนี้ ก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางการแสดงออกหลัก โดยเฉพาะในการระบายสีในงานจิตรกรรมนามธรรมของเขาเช่นกัน ขณะที่คำว่า “Vibration” หรือ แรงสั่นสะเทือน นั้น คือสิ่งที่มักปรากฏทั้งในระหว่างการสร้างผลงาน และหลังจากนั้น การสั่นสะเทือนนี้ มีนัยยะทั้งที่ส่งถึงการแสดงออกอย่างฉับพลัน อิสระ การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในขณะระบายสีเพื่อสร้างผลงานจิตรกรรมนามธรรม ขณะเดียวกันก็ส่งนัยยะถึง “วิถีแห่งการมอง” ของทั้งผู้สร้าง (Artist) และผู้ชม (Audience) ที่จะได้เห็นความเคลื่อนไหว ร่องรอยแปรงที่อิสระ การทับซ้อนกันของสี เสมือนดั่งเป็นแรงสั่นสะเทือนที่จะปรากฏสู่สายตาของผู้เสพชมผลงานทุกคน


IMPROVIBRATION
Abstract Painting Exhibition by Sitthidham Rohitasuk
Exhibit: 5-30 Sep 2020 @ Palette Artspace
Opening: 5 Sep 2020, 6.00 pm.
***Free admission***